Mộ Đá Bị Nứt Nguyên Nhân Do Đâu

Mộ Đá bị nứt do rất nhiều các nguyên nhân khác nhau. Đầu tiên là khi Làm Mộ Đá thì nguyên liệu đầu vào không được lựa chọn kỹ , chất lượng kém dẫn đến các sản phẩm Lăng Mộ Đá đó không có chất lượng. Nguyên nhân nữa là do các công trình Lăng Mộ Đá làm móng yếu dẫn đến lún móng công trình làm Mộ Đá bị nghiên, bị kéo gây nứt vỡ công trình Đá chất lượng kém chính là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến chất lượng công trình bị xuống cấp nghiêm trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ZALO - ĐÁ MỸ NGHỆ ANH QUÂN
ZALO - LĂNG MỘ ĐÁ XANH RÊU